Judeţul Suceava
Teritoriul judeţului Suceava, numit şi ”Ţara de Sus” sau ”Ţara Fagilor”, constituie o zonă cu puternice rezonanţe istorice, fiind cunoscută din anale, letopiseţe, cronici, în special pentru perioada de mare înflorire economică, politică şi culturală din vremea lui Ştefan cel Mare.

Aşezat la răspântia unor vechi şi importante drumuri comerciale, pe valea râului Suceava, de la care şi-a luat şi numele, oraşul Suceava este menţionat pentru prima oară într-un document din 11 februarie 1388, emis de Petru Muşat, fiind capitală a Moldovei între anii 1388 şi 1565. În domeniul culturii judeţul Suceava se remarcă prin tradiţii, obiceiuri, monumente de o certă originalitate bazate şi pe evoluţia cultural-spirituală de o reală autenticitate din zonă. Mănăstirile: Voroneţ, Putna, Suceviţa, Dragomirna, Humor precum şi Cetatea de Scaun a Sucevei, Hanul Domnesc impresionează prin elementele de arhitectură sau prin pictura interioară şi exterioară, prin colorit.

În domeniul conservării şi valorificării cărţii, cele 333 de biblioteci din judeţ dispun la finele anului 2007 de un fond documentar de 5,07 mil. volume.

Un rol important în viaţa culturală îl au şi celelalte instituţii de cultură, pe raza judeţului existând 30 muzee.. De remarcat este Complexul Muzeal Bucovina, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava, Muzeul de Artă Populară din Vatra Dornei, Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Etnografic „Tehnici populare bucovinene” din Rădăuţi, Centrul de ceramică neagră de la Marginea, precum şi muzeele mănăstirilor Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Dragomirna.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.