Despre noi

Asociaţia Centrul European de Resurse şi Consultanţă este o organizaţie nonguvernamentală care urmăreşte susţinerea dezvoltării socio-economice durabile a cetăţenilor prin iniţierea şi derularea unor programe în probleme comunitare specifice şi promovarea parteneriatelor durabile cu actorii societăţii civile.

Asociaţia Centrul European de Resurse şi Consultanţă s-a implicat în dezvoltarea comunităţii prin implementarea unui număr mare de proiecte care au vizat diferite aspecte cu caracter transfrontalier:
• dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere a mediul ONG-urilor şi a APL-urilor,
• dezvoltarea parteneriatelor de afaceri în regiunea transfrontalieră Suceava-Cernăuţi;
• dezvoltarea turismului în regiunea tranfrontalieră.

Centrul de Integrarea Europeană din Hotin este o organizaţie nonguvernamentală locală care dezvoltă activităţi în interesul comunităţii.
Obiectivele acestei organizaţii sunt:
• Dezvoltarea de relaţii de cooperare cu alte ţări;
• Facilitatea şi dezvoltarea de contacte între antreprenori, ONG-uri, administraţii publice, tineri, dezvoltarea de relaţii în domeniul cultural-educaţional.

Cele două organizaţii şi-au pus în comun experienţa şi cunoștinţele pentru a promova două obiective turistice de importanţă comună în regiunea transfrontalieră România-Ucraina, cetatea de Scaun a Sucevei şi cetatea Hotin.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.