Muzeul de etnografie Hanul Domnesc - Suceava

Suceava, str. Ciprian Porumbescu, nr. 5.
Este organizat în cea mai veche clădire civila din oraş construită la începutul sec. al XVII-lea şi prezintă principalele zone etnografice ale judeţului. Expoziţia permanenta de la parter (recent deschisă publicului) reconstituie atmosfera de epocă a unui han din sec. al XVIII-lea - loc de popas pentru oaspeţi de vază, dregători, negustori, etc.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.