Mănăstirea Putna

Localitatea Putna
Este prima mare realizare a domnitorului Ştefan cel Mare, ctitorie realizată între anii 1466-1470. Mănăstirea Putna a fost un important centru cultural-artistic, aici funcţionând un atelier de caligrafie şi miniaturişti şi unul de broderie. În 1484 a fost incendiată şi mai apoi refăcută de acelaşi domnitor. Biserica din incinta mănăstirii este una din marile necropole domneşti ale Moldovei, în ea fiind înmorrmântaţi Stefan cel Mare, Maria Voichiţa, Maria de Mangop, Bogdan cel Orb, Ştefăniţă - Vodă s.a. Muzeul mănăstirii adăposteşte obiecte de patrimoniu ale artei sec. XV,XVI.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.