Mănăstirea Dragomirna

Sat Dragomirna, comuna Mitocu Dragomirnei
A fost construită de mitropolitul Anastasie Crimca şi de marele logofăt Lupu Stroici. Se remarcă prin arhitectura sa deosebită cu turla înaltă de 42 m. Monumentală, suplă, biserica Dragomirna impresionează prin contrastul dintre masivitatea zidurilor şi dantelăria în piatră a turlei.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.