Mănăstirea Bogdana

Mânăstirea Bogdana Mun. Rădăuţi Str. Bogdan Voda Nr.6, Cod Postal 5875
Mănăstirea Bogdana prin activitatea culturală desfăşurată aici, încă de la întemeierea ei în primii ani ai constituirii statului feudal moldovean, prin şcoala mănăstirească şi apoi prin tipografia ale cărei cărţi au ajuns în Maramureş şi Ardeal şi prin atelierele mănăstirii, s-a dovedit a fi un adevărat centru cultural, contribuind la menţinerea unităţii de neam, de limbă şi credinţă a românilor. Prin calităţile artistice, arhitecturale şi decorative, mănăstirea Bogdana este astăzi unul din monumentele reprezentative ale patrimoniului artistic şi cultural ale României, fiind inclusă în patrimoniul UNESCO.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.