Jocuri căzăceşti (Cetatea Hotin) - 21-23/08

Acesta este un eveniment anual care are loc în perioada 21-13 august, cu câteva zile înainte de ziua naţională a Ucrainei (24 august).
Evenimentul este destinat publicul larg şi organizat la nivel regional cu sprijinul conducerii cetăţii Hotin şi a Departamentului de Turism din cadrul Administraţiei Regionale Cernăuţi.

Manifestările cuprinse în cadrul acestui eveniment sunt: concursuri de tir cu arcul, jocuri medievale, tir cu puşca, dansuri populare, întreceri pe cai, concursuri şi audiţii de muzică căzăcească, prezentare de preparate culinare căzăceşti sau ceaika - întreceri pe Nistru cu barca.
Pentru a readuce aura medievală a locului se tinerii care se înscriu la concursuri se organizează în ”kurini”, adică în cete de flăcăi.

© CERC - Filiala Suceava
aprilie 2009
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.